Diğer Şiirler: Atatürk - Rasim Köroğlu - 1998 - Şair Rasim Köroğlu - Resmi Websitesi

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Diğer Şiirler: Atatürk - Rasim Köroğlu - 1998

Diğer Şiirler
 
 
Bu "Atatürk" şiiri, şairin daktilo ile yazılmış eski şiirlerinden biridir. Şairin iki "Atatürk" şiiri vardır. Daktilo edilmiş sayfanın altında el yazısıyla aşağıdaki not yer almaktadır: 
Atatürk Şiiri El Yazısıyla Not
Hesap edip doğum ile ölümü,
Sanma gündür, aydır, yıldır Atatürk.
Anlatmaya yetmez tarih dilimi,
Tarihe sığmayan haldir Atatürk.

Saygıyla anarken geçmişi, dünü,
Yeterli görmeyip yaşanan günü,
Bir mürşit bilerek ilimi, feni,
Uygarlığa giden yoldur Atatürk.

Cephede düşmana göğsünü geren,
Vatana, millete ömrünü veren,
Yurtta ve dünyada barışı kuran,
Dostluğa uzanan eldir Atatürk.

Benzeri olursa, tarih kıyaslar,
Emsalsiz savaşla tükendi yaslar.
Örnek aldı bizi nice uluslar,
Mazlumu koruyan koldur Atatürk.

İlk bizde verildi kadın hakları,
Yüzümüzün onlar oldu akları,
İstikbal uğruna tutup gökleri,
Dünyayı saran yeldir Atatürk.

Aradık gündüzü, kovduk geceyi,
Kaldırdık sarığı, attık peçeyi,
Yeni harfler ile yazdık heceyi,
Devrimler yaratan dildir Atatürk.

O'nunla gelişti Türk'ün Türkçesi,
Konuşan halkımın güzel lehçesi,
Çiçekler içinde barış bahçesi,
Dikensiz açılan güldür Atatürk.

Atama borçluyum bütün varımı,
Anlatır bunları Tarih Kurumu,
İşledik toprağı, sevdik tarımı,
Çiçektir, petektir, baldır Atatürk.

Rasim der ki sardı yurdu bir acı,
Ağladı dünyanın öteki ucu,
Anıtkabre doğru ederken yolcu,
Gözlerden dökülen seldir Atatürk.

Rasim Köroğlu