Rasim Köroğlu: Yavuz Nufel'in "Hayat" Şiiri - Şair Rasim Köroğlu - Resmi Websitesi

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Rasim Köroğlu: Yavuz Nufel'in "Hayat" Şiiri

Şairin Yazdıkları > Yazılar
Rasim Köroğlu
 
Şiir Tahlili

Hayat

"Söylenmediyse
 bu güne dek.
 artık
 söylemek gerek!
 iki nokta arasında kalan
 çizgi değildir hayat;
 ancak,
 kalınlığı kadardır
 çizginin... 
 mesele,
 enine yaşamak"
 Yavuz Nufel
 
Yavuz Nufel'in Deniz Basımevi-Rotterdam yayınları arasında 2000 yılında çıkan "şiirmatik" adlı kitabının 46. sayfasında yer alan "hayat" adlı şiirini kendimizce tahlil etmeye çalışalım.
Görüldüğü gibi şiir on bir dizelik tek bir parçadan oluşmuş ve bend kullanılmamıştır. Kitapta yer alan birkaç şiir dışında bütün şiirler bend kullanılmadan meydana getirilmiştir. Şair, şiirinin dış yapısı ile ilgili tercihini bu şekilde kullanmıştır.
Muhteva yani içerik yönünden şiirin konusu hayat olmakla birlikte; tematik yanı hayatın nasıl yaşanılması gerektiği konusunda yoğunlaşıyor. Şiir bentlerden oluşmamakla birlikte şiiri:
 
Giriş
“söylenmediyse
bu güne dek.
artık
söylemek gerek!”
 
Gelişme
“iki nokta arasında kalan
çizgi değildir hayat;
ancak,
kalınlığı kadardır
çizginin...”
 
Sonuç
"mesele,
 enine yaşamak"
 
bölümlerine ayırabilmek mümkün. Hayat doğum ve ölüm adı verilen iki nokta arasında kalan çizgi değildir diyor şair. İki nokta arasındaki çizginin boyundan ziyade kalınlığının önemini belirtiyor. Doğum ve ölüm adlı iki noktanın arasındaki uzaklığı ayarlamak elimizde değil elbette, ama o iki noktayı birleştiren çizgiyi kalınlaştırmak bizim elimizde. Zaten şaire göre hayat o çizginin boyu ile değil kalınlığı ile ilgilidir. Mesele, "enine yaşamak" diyerek "hayatı dolu dolu yaşamak" ifadesini kendine has bir üslupla dile getiriyor. Evet, şair çizgi objesini o kadar güzel kullanıyor ki, onu bir imaja dönüştürüyor ve mesajını veriyor.
 
Prof.Dr.İsmal Çetişli: "Şair ne söylüyor?" sorusunun cevabı, şiirin muhtevasını oluşturur, diyor. Ben, şairin ne söylediğini anladığım şekliyle anlattım. Sizler, elbette ki kendinize göre başka anlamlar da çıkarabilirsiniz. Zaten şiir de bu demektir. Şiirin bir matematiği vardır, fakat matematik gibi kesin sonuçları yoktur. Her okuyucu kendince bir anlam çıkarır.
 
Ahmet Haşim: Şair'in dili söz ile musiki arasındadır, fakat sözden daha çok musikiye yakındır, der. Geleneksel şiirde ahengin oluşmasına büyük katkı sağlayan vezin, durak, kafiye, redif gibi unsurlar serbest şiirde ön planda değildir. Metnin içerisine serpiştirilmiş kafiye ve rediflere rastlanılsa da serbest şiirde ahenk aliterasyon, asonans, tekrir, tekrar ve ses yansımaları gibi sanatlarla meydana getirlir. "Hayat" şiirini bu yönüyle incelediğimizde;
 
söylenmediyse
bu güne dek.
artık
söylemek gerek!
iki nokta arasında kalan
çizgi değildir hayat;
ancak,
kalınlığı kadardır
çizginin...
mesele,
enine yaşamak
 
dek, gerek (e-k); ancak, yaşamak(a-k) sesleriyle kafiye yapılmış. Yine dizeler dikkatle okunduğunda e-a-ı-i sesleriyle yapılan asononsları; y-k-l gibi seslerle yapılan aliterasyonları görüyoruz.
Hacim olarak küçük, sanatsal boyutuyla büyük olan bu şiirin içerisinde yukarıda belirttiğimiz söz sanatlarından başka bir de "kat" dediğimiz mana sanatı vardır.
 
"ancak,
kalınlığı kadardır
çizginin..."
 
Şairin, sözü bir noktada keserek (...) üç nokta ile bitirmesinin nedeni; şiirde düşünce kısırlığı meydana getirmemek ve heyecanı zayıflatmamaktır. Dolayısıyla Şair Yavuz Nufel yerinde bir mana sanatı (kat) yaparak şiire bir başka güzellik katmıştır.
İyi şiir kendini ezberletir. / Metin Demirtaş.
 
"Mesele, enine yaşamak" Şair Yavuz Nufel'in Kapadokya Şiir Şöleni'ninde imzaladığı "Şiirmatik" kitabını okuduğum andan itibaren beynimde yer eden bu dizesi onun, şair olarak gücünü göstermeye yetip artıyor. Şiiir severlerin okuması gereken kitaplardan biri de "Şiirmatik"tir. Benden söylemesi...
 
Rasim Köroğlu