Aşık Pervani - Şair Rasim Köroğlu - Resmi Websitesi

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Aşık Pervani

Şaire Yazılan Şiirler
Aşık Pervani
 
Hiciv şiirinin köşe taşıydı,
Âşık Pervani’nin arkadaşıydı,
Halk edebiyatının aşk ateşiydi
Koz bıraktı gitti Rasim Köroğlu.
 
Rasim Köroğlu’nu anma gecesi,
Âşık şiirinin odur hocası,
Hayat bahçesinin soldu goncası,
Tez bıraktı gitti Rasim Köroğlu.
 
Bir matem bıraktı yüreğimize,
Rahmet diliyorum Allah’ımıza,
Hatıra olarak derneğimize,
Saz bıraktı gitti Rasim Köroğlu.
 
Elli üç doğumlu, altmış bir yaşı,
Pervani kaybetti bir arkadaşı,
Yeri doldurulmaz, bulunmaz eşi,
İz bıraktı gitti Rasim Köroğlu.
 
Âşık Pervani