Sabit İnce-Meydana - Şair Rasim Köroğlu - Resmi Websitesi

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Sabit İnce-Meydana

Şaire Yazılan Şiirler > Sabit İnce
Sabit İnce
 
Meydana

Aşığım sazım elimde,
Köroğluca gel meydana,
Hak kelamıdır dilimde,
Sözlerim gül bu meydana.
 
Akılım kendime yetmez,
Efkarım başımdan gitmez,
Söyle söyle sözüm bitmez,
Deryalarca dol meydana.

Ceylanlar hep ürkek olur,
Nider eder bir yol bulur,
Köroğlu'ndan ilham alır,
Bazen dalar şol meydana.

Klavuz arar dururum,
Dostlara rehber olurum,
İstersen Ayvaz olurum,
Sererim şal bu meydana.
 
Kellik hakdan değil ona,
Saç mı kalır yana yana,
Sen eline yak bir kına,
İsmailce dol meydana.
 
Bolat boş yatmaz Kemer'de,
Çoşar durur kan damarda,
Kim kazanır bu kumarda,
Ustaları sal meydana.
 
Köroğlu'sun namın yüce,
Uyutmadın gece gece,
İnce sorar halin nice,
Olurum kul bu meydana.
 
Sabit İnce
Kayseri