Mustafa Ceylan - Ağıt - Şair Rasim Köroğlu - Resmi Websitesi

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Mustafa Ceylan - Ağıt

Şaire Yazılan Şiirler > Mustafa Ceylan
Mustafa Ceylan
 
Türk şiiri yetim kaldı ey dostlar,
Beyaz ata binip gitti Rasim ey!
Gözlerimde çağıldarken ırmaklar
Zaman durdu, yanıp gitti Rasim ey!
Bu sebepten feleklere küsüm hey!
 
Şimdi bizi kim güldürür acep kim?
Yaramıza derman olmaz her hekim
Benzeri yok şu dünyada, nitekim
Sahnelerden inip gitti Rasim ey!
Yeri göğü kuşatıyor yasım hey!
 
İncecikten bir yağmura sarıldı,
Reyhaniyle, Veysel ile karıldı,
Çöktü dünyam, bitti evren, yarıldı...
Şöyle baktı, dönüp gitti Rasim ey!
Elemimden titriyor bak sesim hey!
 
Ozanlara haber salın gelsinler,
Sazlarıyla ufukları delsinler,
Bundan böyle şiir öksüz, bilsinler,
Dostlarını anıp gitti Rasim ey!
Kara zindan, yas tutuyor usum hey!
 
Porsuk çayı acı çeksin bükülsün
Benim gibi gözyaşları dökülsün,
Eskişehr'e kara bayrak çekilsin
Meş'alemdi, sönüp gitti Rasim ey!
Gayri dinmez, kar, fırtına, sisim hey!
 
Tebessümden, hoş görüden bir can'dı
Mısra mısra baştanbaşa vatandı,
Taşlamada vallahi bir destandı
Boz toprağa kanıp gitti Rasim ey!
Yerle yeksan şiir denen süsüm hey!
 
Halk şiiri, edebiyat ağlasın
Deyin saza, karaları bağlasın
Bu Ceylan'ın duaları yollasın
Selamını sunup gitti Rasim ey!
Felek sana bu sebepten küsüm hey!

Mustafa Ceylan